Els principals trànsits mantenen el seu creixement en el Port de Barcelona

Els principals trànsits mantenen el seu creixement en el Port de Barcelona

El Port de Barcelona ha experimentat durant els deu primers mesos de l’any un creixement del 8,1% en trànsit total de mercaderies i del 2,4% en trànsit de contenidors. Altres trànsits destacats, com el d’automòbils (7,2%) i el de ferris (67,4%), també han mostrat resultats positius durant aquest període.

Els líquids a granel, que han sumat 12,4 milions de tones, han estat un mes més els que han obtingut uns increments majors (23,6%), destacant la gasolina, amb un augment del 110%, i el gas natural, amb un 38,9%.