El DELTA 1 obté un estalvi energètic del 43.5% amb la substitució de l’enllumenat públic per tecnologia LED

El DELTA 1 obté un estalvi energètic del 43.5% amb la substitució de l’enllumenat públic per tecnologia LED


Al llarg del mes d’octubre, s’ha procedit a la renovació de la totalitat de l’enllumenat públic del Delta 1 per tecnología LED

Amb aquesta millora de les instal·lacions s’ha obtingut tan un augment de la qualitat lumínica i de la uniformitat dels vials, així com un important estalvi energètic del 43.5% equivalent a 84.266 kWh/any.