Els líquids a granel es disparen. El Port de Barcelona bat el rècord de trànsit total en el primer semestre.

En el grup dels líquids a granel, el moviment aconseguit ha estat pràcticament de 7,9 milions de tones, xiifra que suposa un notable increment del 42,8%. La causa d’aquest creixement es troba principalment en el fort creizament que mantenen les importacions de GNL(+83%) i els trànsits, principalment de gasolina (+178%), seguides pels biocombustibles (+94%). L’augment dels trànsits, tant les sortides com les entrades, denota un fort dinamisme en les operacions de distribuciónde aquests productes.