Manteniment PTP Delta 1

Durant el primer trimestre del 2018 , CIP procedirà a comunicar als seus superficiaris / arrendataris el nou pressupost de manteniment de l’any i la liquidació definitiva de l’any 2017.