Valoració de terrenys i aigües de la zona de serveis del Port de Barcelona

El 17 de desembre de 2015 es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat l’Ordre FOM/2729/2015 de 30 de novembre per la qual s’aprova la valoració de terrenys i aigües de la zona de serveis del Port de Barcelona i dels terrenys afectats a ajudes a la navegació la gestió de la qual té atribuïda l’Autoritat Portuària de Barcelona.

Per a més informació podeu consultar el document adjunt.